zeeee

Een schitterende foto vanaf het hoge duin aan de Nieuwe Zeeweg genomen. We kijken neer op onder meer de School met de Bijbel, maar we kijken ook verder: naar het duin dat daar direct achter gelegen is en nog verder naar de nieuwbouw aan de Piet Heinstraat.

Dat duin intrigeert me wel: ik veronderstel dat het het zgn. ‘Stijntjesduin’ was, waarnaar de latere straat die hier liep is vernoemd. Maar als dat zo is: wie was dan ‘Stijntje’ naar wie het duin is vernoemd?