koepel

Het Koepeltje moet in voor de Noordwijkse jeugd-op-vrijersvoeten een geliefde plek zijn geweest om te verpozen. Oorspronkelijk stond er al in 1733 een soortgelijk koepeltje. In 1759 kocht ene Joan van Schagen het landgoed Vinckevelt. Rond 1777 was hij degene die het blijkbaar wat vervallen koepeltje liet herbouwen. Het heette daarom ook wel in goed Noordwijks het ‘Skaege-torentje.’

Hoe dan ook, op 16 maart 1896 werd het hele koepeltje weggeblazen in een ziedende storm en nooit meer herbouwd. Noordwijkse pubers moesten hun hartstochten elders de vrije loop laten (met dank aan Ton Meijers onvergankelijke  Straatnamenboek van Noordwijk).

koep

Zie ook http://www.noordwijkactueel.nl/page20.html