qefq

Het is een vage, maar wel heel oude foto. Vergezicht op Noordwijk Binnen, waarvan overigens niet heel veel helder te onderscheiden is. De molen “De Eendracht” op de hoek van Wilhelminastraat en Molenstraat zien we links nog opdoemen uit de mist. En rechts vooraan begint de Oude Zeeweg zijn weg naar Binnen. Wat vooral opvalt, zijn de kleine stukjes onverkaveld teelland. Keurig afgezet met kleine boompjes en struiken. Later werd alles gladgestreken in grotere kavels en tegenwoordig is de bouw van zwembaden en villaparken niet meer van de lucht, evenals de aanleg van sportvelden. Voor de beoefening van sporten, waarvan men einde negentiende eeuw niet eens wéét had.