hof

Een sfeervol plaatje van het interieur van Hof van Holland, voordat er een grootscheepse verbouwing plaatsvond. Bij feesten en partijen (en dat waren er veel) kwamen de tafels en de stoelen allemaal naast elkaar te staan in één lange rij.