sol2

Een Duitse officier op de foto in september 1918 kort voordat het Teutoonse Keizerrijk voorgoed naar de gallemiezen ging. De toelichting is weer eens in hoofdpijnverwekkend slecht handschrift geschreven (ze hebben het Gotisch nooit helemaal afgeleerd, de Duitsers). Dat is ook daarom jammer, omdat we er zo niet achter komen wat deze Richard Ladenburger (?)  in Noordwijk uitspookte. Waarschijnlijk zat hij daar in Noordwijk in krijgsgevangenschap (Noordwijk behoorde tot de plaatsen in Nederland die tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal onderdak boden aan Duitse én geallieerde krijgsgevangenen. In Noordwijk o.m. in Haus Briesen, wat op zijn Duits bekend stond als een ‘Maltheser Heim’).

Und so weiter und sofort!