colo

Het landgoed heet ‘Calorama’, maar bij het uitbrengen van deze ansichtkaart vergiste Adriaan Dorsman zich op bijna freudiaanse wijze: hij schreef ‘Colorama’, maar als deze zwart-wit kaart iets ontbeerde, dan was het wel ‘color’. Verders is het een mooie kaart van een mooi landgoed. Meer achtergronden halen we gemakshalve uit de wikipedia en ik citeer letterlijk:

De naam ‘Calorama’ stamt oorspronkelijk uit het Grieks. De woorden kalos (mooi) en horama (uitzicht) werden samengevoegd tot Kalorama en vervolgens verfranst tot Calorama. In goed Nederlands zou het landgoed de naam ‘Schoonzicht’ kunnen dragen. Kalorama is overigens een ook bestaande naam, deze is als naam voor verschillende landgoederen in Nederland gebruikt. Deze naamgenoten hebben verder geen band met de Calorama te Noordwijk.

Het landgoed is gelegen ten noordoosten van de dorpskern Noordwijk-Binnen. Het dateert uit het begin van de zestiende eeuw. In de achttiende eeuw komt het huis, dat destijds nog een onbekend en klein herenhuis was, in handen van Cornelis Groeneveld. Groeneveld sticht in 1760 een bedrijf in de kruidenteelt. De teelgronden liggen achter het huis. Het pand bestaat uit twee bouwlagen. In 1872 zijn twee houten serres gebouwd, geplaatst tegen de voorgevel. De voorgevel is vijf vensterassen breed, met in het midden de deur. De kelder van het huis dateert uit de allereerste bouwfase van de zeventiende eeuw. Het huis is in een okergele kleur geschilderd.

De historische tuin en het historische park zijn gebouwd in het midden van de 19e eeuw in landschapsstijl. Het werd vroeger voor het grootste deel als lusthof gebruikt. Gedeeltelijk werd de grond gebruikt voor tuin- en bollenteelt. Kenmerkend voor de tuinaanleg zijn de gebogen lijnen. Een strook hakhout vormt de grens van de voorzijde van het landgoed. Langs deze grens loopt een laan van beuken en eiken. Het vormt een verbinding tussen de zuidkant van het terrein en het koetshuis, welke is gelegen aan de noordkant. Aan de achterzijde wordt het park begrensd door een duinwal. Op de duinwal is een slingerwandeling aangelegd. Recht voor het huis ligt een tuingedeelte met rododendronplant rondom een ronde vijver. De vijver dateert van na het jaar 1842. Op het gazon staat een zonnewijzer op een hardstenen pijler. Op het gazon naast het huis is een lindestoel geplaatst. Achter het huis is een bospartij met verscheidene wandelpaadjes. Het rosarium van het landgoed is aangelegd in een halve maan-vorm. De noordgrens van de tuinaanleg wordt afgeschermd door een beukenhaag aan de ene zijde en een houtwal aan de andere zijde.