duinnnn

We hebben het hier al wel eens eerder gehad over de vervoersmaatschappij “De Duinlander”. Het was een autobusbedrijf dat voortkwam uit twee andere bedrijven: de oude paardenomnibus-onderneming van de Noordwijkse vader en zoon Bolhuis aan de ene kant en de Eerste Noordwijkerhoutse Auto Onderneming (ENAO)  van ene Jaques Heemskerk uit Noordwijkerhout. De NV Duinlander werd nog tijdens de oorlog overgenomen door de NZHVM, die ook de bijbehorende lijnen (onder andere van Noordwijk naar den Haag en vv) verder ging  exploiteren. In 1944 was de overname van de Duinlander door de NZH dus al wel en feit, maar feitelijk werden de verschillende lijnen – hangende het einde van de oorlog – nog door de oude eigenaren geëxploiteerd.

Nieuw briefpapier was nog niet voorradig, getuige bovenstaande brief aan het hoofd van de luchtbescherming van de hand van Heemskerk himself.