w5.png

Ik diep deze mooie foto op uit het archief van “Kernpunten”. Datering 1897, plaats: groentedrogerij “De Kwakel” aan de Woensdagse Watering, nabij de Hogeweg.

Op de deur onder “Leve De Kwakel” staat geschreven: “Weg met Troelstra!” Dat verbaast me helemaal drie keer niks. Hoe arm die Noordwijkse sloebers in vroeger dagen ook waren, een bekering tot het socialisme was zoveel als samenzweren met de duivel. Pastoor en dominee hadden er in Noordwijk goed de confessionele knoet onder. Het socialisme zou in Noordwijk nooit echt wortel schieten. Maar goed, voor zo ver ik kan nagaan, is Pieter Jelles Troelstra ook nooit in Noordwijk geweest.

Er is één troost: als Noordwijk straks fuseert met Noordwijkerhout krijgen we er tenminste wel een ‘Troelstralaan’ bij. “De Kwakel” is intussen onder de grond gestopt in een laat-kapitalistische villawijk vol gedrochtelijke boerderettes, waar men het woord ‘socialisme’ niet eens kan spellen.  Pieter Jelles is ook onder de grond gestopt (op de Algemene Begraafplaats in Den Haag), maar niet vergeten:

troel