vert

Het nieuwe regeerakkoord – “Vertrouwen in de Toekomst” laat ook Noordwijk niet onvermeld. Ik citeer:

ESTEC in Noordwijk is de grootste locatie van het European Space Agency. Gezien het grote belang voor het internationaal aanzien van de Nederlandse hightech‐industrie zet het kabinet ‐ zonodig met middelen uit de regionale envelop ‐ in op behoud van deze locatie.