wilhelm

Dr. Wilhelm Giulini was mededirecteur van het chemisch bedrijf Gebrüder Giulini GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung,een soortement van bv). De firma was in 1823 gesticht in Mannheim en was aanvankelijk toegespitst op de fabricage van zwavelzuur. Na de verhuizing naar Ludwigshafen ging men zich meer toeleggen op de productie van fosfaat en aluminiumverbindingen, onder meet ten behoeve van meststoffen. Tot op de dag van vandaag is de firma aan de gang, nu ook met de productie van fosfaten, onder meer voor wasmiddelen.

De arbeiders droegen in de vroegere dagen van het zwavelzuur zogenaamde “Schwefelkutten”, wat ik gemakshalve maar vertaal met ‘zwavelboorden’. De boorden moesten voorkomen dat zwavelstof onder de kleding van de arbeiders op hun huid ging zitten, maar of dat nou effectief was, weten we niet.

Enfin, het zou allemaal aan dit blog voorbij zijn gegaan, ware het niet dat Wilhelm Giulini in 1898 een paar zomerse dagen in Huis ter Duin logeerde. Daar kreeg hij een briefkaartje uit Rotterdam. Wilhelm zou in 1903 sterven in Mannheim, maar hij liet in ieder geval een bloeiend bedrijf na, dat twee wereldoorlogen zou overleven.