Pické

Op 16 juni 1928 vond de plechtige onthulling plaats van het gedenkteken voor wijlen burgemeester Pické ,waarop hij geafficheerd werd als ‘de stichter van de badplaats Noordwijk.’ Daarmee is niet te veel gezegd, vermoed ik, omdat Pické tussen 1866 en 1885 inderdaad als motor fungeerde voor de economische en toeristische ontwikkeling van Noordwijk in de tweede helft van de 19e eeuw. Dat hij af en toe ook als ‘buitenboord-motor’ fungeerde in zijn andere hoedanigheid als commercieel projectontwikkelaar, zij hem en passant vergeven. Sommigen suggereerden dat hij zijn gezondheid voor het wel en wee van Noordwijk had opgeofferd, maar dat is een nogal apocriefe suggestie. Men kan overdrijven.

Bij de onthulling van het monument – van de hand van Ludwig Oswald Wenckebach – was de crème de la crème van Noordwijk goed vertegenwoordigd.  Lees het verslag van de plechtigheid in het Leidsch Dagblad van 18 juni 1928. Waarom Pické pas 43 jaar na zijn dood zijn monument kreeg, bleef in nevelen gehuld. Burgemeester Van Panhuys  liet het in zijn lofrede bij de constatering  allemaal inderdaad wel lang geduurd had. En daarmee was de kous af.

picke6

Inmiddels is het monument al een paar keer verhuisd van de plek waar het oorspronkelijk werd neergezet. Er is wel een sprekende foto van het monument met op de achtergrond de even ultieme als onthutsende gevolgen van Pické’s pioniersdrift:   picke