noteboom

Het is een schilderij van Daniël Noteboom. Maar dan houdt het op: we weten wát Noteboom schilderde (een vissers- of arbeidershuisje met een poortje), maar niet wáár.

Wie weet dat wel?

NB Jaques vermeldt dat het hier ging om een pand aan de Nic.Barnhoornweg. Ik kan daar geen foto van terugvinden, helaas. Wat ik wel op mijn speurtochtje tegenkwam was onderstaande foto van “Erfgoed Noordwijk”. Daar wordt echter vermeldt dat het gaat om een pand aan de Jan Kroonsweg.  Misschien gaat het om een ander pand dan het huis hierboven, maar beide panden komen toch dicht in malkanders buurt. 

poortje