meulen

De Christelijke Encyclopedie dat “de Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift (VVHS) “ in 1913 werd opgericht en in 1987 fuseerde met de Bijbel Kiosk Vereniging (BKV). Ze  is gevestigd in Amsterdam en uitgaven vinden nu plaats onder de naam ‘Ark boeken.’ De VVHS legde zich toe op de verspreiding van goedkope bijbels of gedeelten daarvan, psalmboeken, traktaten, wandteksten, scheurkalenders enzovoorts.

De Vereeniging haalde  geld op, een soort van ‘crowd funding’ avant la lettre. Ook in Noordwijk, want bijgaande kwitantie bewijst dat ze in augustus 1943 nog één gulden ving bij J. van der Meulen aan de Duinweg nummer 5 in Noordwijk aan Zee.