Maatschappij Noorwijk

Op 14 mei 1884 werd te Amsterdam een vergadering van aandeelhouders gehouden van de Maatschappij “Noordwijk” tot Exploitatie van Duingronden te Noordwijk. De bijeenkomst vond plaats onder voorzitterschap van de heer Pické, burgemeester en projectontwikkelaar in één. De gemeente Noordwijk participeerde dan ook met een ton in het aandelenkapitaal van de Maatschappij. Kom daar nog maar eens om dezer dagen.

Pické beschrijft uitgebreid wat er allemaal is gebeurd in Noordwijk en wat er nog staat te gebeuren. Hij is optimistisch genoeg over de verdere perspectieven, hoewel de financiering van de projecten enigszins moeizaam op gang was gekomen.

Met een beetje goede wil en fantasie zou je mogen zeggen dat de bijeenkomst in Amsterdam op 14 mei 1884 de ware oprichtingsvergadering was van de ‘Badplaats Noordwijk.’