duinroos1

“De Duinroos” was midden Jaren Zestig de naam van het schoolblad van de Rooms-Katholieke ULO Sint Willibrord in Noordwijk. “Noordwijkse Huizen” publiceerde enkele jaren geleden wat bladzijden uit het blad, schooljaar 1966-1967. De redactie werd – keurig alfabetisch gerangschikt – gevormd door Rob Baars, Monique van der Berg, Yvonne Beuk, Alfons Hermans, Lida Mooyekind, Carola van Paridon, Max Sedelaar en Dick Steenvoorden.

We lezen dat gymleraar Ben Boers (‘De Heer Boers’) afscheid van de school had genomen en dat de school 250 leerlingen telde. En ook dat er klassenbesturen waren gevormd. En dat de vraag opkwam waarom de kapelaan gen godsdienstlessen meer verzorgde.

‘ULO’ stond voor ‘Uitgebreid Lager Onderwijs’ en het schooltype was hetzelfde als ‘MULO’ (‘Meer Uitgebreid Lager Onderwijs’). Beide namen werden door elkaar heen gebruikt: tussen uitgebreid onderwijs en méér uitgebreid onderwijs zat weinig licht.