lubbe

Ik schreef en tijd geleden een berichtje over één van mijn Grote Helden, Marinus van der Lubbe, Leienaar, revolutionair en als terrorist door de Nazi’s terechtgesteld vanwege dattie – vermoedelijk – de Rijksdag in de fik had gestoken. Ik schreef toen ook dat Marinus wel eens in Noordwijk werkzaam was geweest in d zandafgravingen en als beurtschipper, maar ook dat hij eens zwemmend een baantje trok van Noordwijk naar Scheveningen (!). Nu weet ik waarom. Jeroen en Hans vermelden het op hun historische site:

De befaamde communist Marinus van de Lubbe werd vooral bekend van het in brand steken van de Duitse Rijksdag in 1933, voor welke daad hij werd terecht gesteld door het Nazi-regime. Minder bekend van Van der Lubbe is dat hij een hartstochtelijk zwemmer was. Zo zwom hij regelmatig van Noordwijk naar Scheveningen, ook als de stormbal gehesen was. Als het populaire weekblad “Het Leven” in 1930 vijfduizend gulden uitlooft voor de eerste Nederlander die Het Kanaal overzwemt, wil Marinus voor zo’n astronomisch bedrag best een poging wagen. Met het geld wil hij de communistische zaak steunen. Twee keer gaat Van der Lubbe naar Calais om daar te trainen en ervaring op te doen. De Fransman Rançon, supervisor over de Kanaalzwemmerij, meende dat Van der Lubbe een goede kans maakte. Maar geldproblemen waren een bron van zorg. Hij had bijvoorbeeld geen geld voor een volgboot. Wel ontmoette hij een Hongaarse adellijke dame die eveneens Het Kanaal over wilde zwemmen. Deze dame beloofde Rinus dat hij bij een volgende poging wel van haar volgboot gebruik mocht maken. Het is er echter nooit meer van gekomen. Rinus werd op 10 januari 1934 in Leipzig onthoofd. Daarmee had hij de twijfelachtige eer het eerste slachtoffer van de nazi’s te zijn.