kerk2

Twee kaarten, uitgegeven door Dorsman, uit dezelfde serie. Nummers 156 en 162, respectievelijk van de Nederlandsch-Hervormde en van de (nog on-affe) Roomsch-Katholieke Jeroen.