sss

De brief ging aan ene mejuffrouw E. Schwartzmann, die verbleef in Pension Pool Star aan de Noordboulevard te Noordwijk. Tijd verder onbekend.

Curieus is de naam ‘Pool Star’. Waarschijnlijk werd er de ‘Pool Ster’ mee bedoeld, maar dan hadden ze het pension ook zo moeten noemen. Of – in het Engels: ‘Pole Star’.

En als het allemaal zo bedoeld was als het was opgeschreven was er iemand mee bedoeld die een ster was poolbiljart, maar dat spelletje kenden ze in Nederland toentertijd nog niet.

pool.jpg