of1of2

Monique komt op JBEEN met een serie foto’s van een paar karaktervolle Noordwijkse ‘koppen’. Hierboven een aantal die niet met naam of toenaam bekend zijn, met uitzondering van ene Jan Voet, die hier geboekstaafd staat als ‘koster’, zij het dat we niet weten in welke kerk Voet het kosteriaat uitvoerde.

Verder een groot aantal mannen, verbonden in enigerlei hoedanigheid aan het landgoed Offem. Offem’s ‘eigen facebook-pagina’, om het zo maar te noemen. Het smoelenboek vermeldt twee rentmeesters: Lieferink en De Jongh. Die Lieferink was Herman Lieferink, in 1878 geboren te Almelo en in 1941 gestorven te Noordwijk. Hij trouwde met een Noordwijkse, Catharina Groen en het echtpaar kreeg 3 kinderen. Het gezin was woonachtig aan de Offemweg 6a.