img_0065.jpg

De schietvereniging “Blijf voor ’t Land” – ik heb ‘m  wel eens eerder voorbij laten komen – werd na de oorlog opgericht in het Juvenaat van Noordwijk Binnen en was als schietvereniging eigenlijk een doorstart van de Noordwijkse afdeling van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Die Landstorm was een soort ‘Dad’s Army’, die na WO I werd opgericht, maar in 1940 weer werd opgeheven (door de bezetter uiteraard). De naam getuigde van hondstrouw aan het vaderland. De naam was goed gekozen: Blijf voor ’t Land kreeg dezelfde afkorting als die van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm: BVL.

In het seizoen 1949-1950 was er geen sprake meer van enigerlei vorm van landsverdediging: de leden hielden onderlinge schietwedstrijden. H. v.d. Meulen (3e Klasse met het curieuze stamboeknummer 9493989695) pakte er een medalje mee.