1964cohen

Op 3 juli 1964 werd het Vuurtorenplein officieel geopend door de toenmalige Commissaris der toenmalige Koningin, de heer Klaasesz. Voor de toenmalige burgemeester van Noordwijk, Van Berckel, moest ook nog iets verzonnen worden: hij mocht de vlag van Noordwijk in top hijsen (het vastbinden van het touw was hem misschien iets te veel moeite, want daarvoor moest weer iemand anders komen opdraven). Achter hem walmden de croquetten van Cohen al in het vet.

‘Crescendo’ en de drumband van ‘Echo der Duinen’ waren ook paraat. Ik weet niet wie die geduldig wachtende tambour-maître is, leunend op zijn ‘mace’ en oftie van Crescendo was of van Echo der Duinen.

Ik kende als Binder en katholiek alleen “Excelsior” en dat korps had een ‘tamboer-maîtresse‘: Gon Verkade van het Sluispad.