kath

Waar het instortingsgevaar in oktober 2000 nu precies vandaan kwam weet ik niet. Was het de toren van de Sint Jeroenskerk, waar iets was losgeraakt? Was het de kerk zelf? Of was het in het algemeen de Roomsch Katholieke Kerk die zo ongeveer in zijn geheel op instorten stond?

De teloorgang van het Rijke Roomsche Leven in Nederland was in ieder geval al ingezet aan het eind van de Jaren Zestig. Sindsdien zijn er veel katholieke kerken gesloten en deels ook afgebroken. Maar – gelukkig – niet in Noordwijk. Het instortingsgevaar kon worden afgewend.