sanders

Leiden, begin zeventiger jaren was eigenlijk niet ‘the place to be.’ Veel achterstallig onderhoud, veel werkloosheid en armoede, somberte op tal van plekken en het weer werkte meestal ook niet mee. Als je als Noordwijkse jongen hier verzeild was geraakt voor een studie en de chaos om je heen van sloop, verkeerd geparkeerde auto’s en somber herfstweer werd je iets te veel, dan was er altijd redding: temidden van alle  chaos op de hoek van Levendaal en Korevaarstraat wees een richtingwijzer van de ANWB fier de weg naar het aards paradijs: “Noordwijk 11 kilometer! “ En voor degenen met meer dan -3 op de ogen:

wijzzer