emmastraat

De Emmaweg heette vroeger blijkbaar ‘Emmastraat’, maar misschien was het ook wel een vergissing van de uitgever van deze ansichtkaart. De weg of straat werd nog aangelegd door “Maatschappij De Toekomst”, dus het is één van de oudere straten in zijn soort, zou je kunnen zeggen. Blijkens mededelingen van Ton Meijer in zijn Straatnamenboek Noordwijk werd de weg pas in 1942 door de gemeente overgenomen in eigendom en beheer. Waarom uitgerekend in 1942, in het midden van de oorlog, is mij een raadsel.