os4

Adriaan Alkemade kreeg bij zijn dood een aardig in memoriam mee het graf in. Hij stierf op zondag 5 februari om half acht ’s avonds. Hij zat 15 jaar in de gemeenteraad en voor wat betreft zijn functioneren daar, kreeg hij de volgende – schitterende – kwalificatie mee:

Met eigenaardige gewilde rondborstigheid gaf hij daar uitdrukking aan zijn gevoelen en zijn adviesen, slechts schaarsch gegeven omdat hij niet sprak over zaken waarvan hij geen verstand had, getuigden steeds van practischen zin.

En ook:

Menigeen die hem meer van nabij had leeren kennen waardeerde zijn goedhartigheid en zijn gulheid, vooral jegens hen die hulp en steun behoefden: velen wendden zich tot hem en weinigen gingen ongestoort heen. Zijn nagedachtenis zal vooral bij deze in dankbare herinnering voortleven.

Dat laatste was waarschijnlijk nog zacht uitgedrukt, vermoed ik, want degenen die met succes een beroep konden doen op zijn ‘goedhartigheid en gulheid’ zouden hem onwaarschijnlijk erg gaan missen.

Wat er allemaal niet in zijn In Memoriam wordt vermeld is dattie om mij onbekende redenen “De Duitser” werd genoemd. Hij was getrouwd met Catherina Dobbe, die om mij onbekende redenen “Gouden Ka” werd genoemd. Adriaan en Ka kregen 9 kinderen, waarvan er twee al in de wieg stierven. Onder het overige kroost waren Willem (die om mij onbekende redenen altijd “De Zwijger” werd genoemd), Cor (die om mij onbekende redenen altijd “De Bril” werd genoemd) en Jan (die om mij onbekende redenen altijd “De Zwarte Duitser” werd genoemd).

De jongste zoon, Gerard was pas zes jaar oud toen zijn vader stierf. Gerard zou zich ontwikkelen in de bloembollenexport. Hij trouwde met Henriëtte Dreesmann (kleindochter van de oprichter van V&D). Hij stierf op 96-jarige leeftijd in Milltown in New Jersey/USA.