margot2

Mijn oud-tante Margot was getrouwd met Willem Slats, een broer van mijn grootvader. Willem werd leraar in Leiden, maar stierf daar in oktober 1907 op 36-jarige leeftijd, vrouw en twee kinderen achterlatend. Twee maanden later werd haar een pensioen toegekend van 393 guldens. Eén en ander ingevolgde de Weduwenwet voor de Onderwijzers van 1905.

Tante Margot  hertrouwde in 1909 met een andere Noordwijker, commissionair en bloembollenkweker Johannes Paardekooper. Die overleed in 1916 en wederom ontving tante Margot een pensionair traktement , dit keer ter grootte van 299 gulden. Ingevolge welke wet dat nu weer was, weet ik niet.

Beide pensioenen werden interessant genoeg verleend bij Koninklijk Besluit. ‘Interessant’, omdat je toch zou denken dat zij daar simpelweg recht op had, of dat de Koning of Koningin nu welgevallig was of niet.

Hoe dan ook: Tante Margot overleed zelve in 1925 en ze werd amper 50 jaar oud. Op de onovertroffen site van Hans Montanus wordt heur hele levensgang nog eens met precisie van data vermeld:

Margaretha van den Heuvel, geboren te Leiderdorp 25 juli 1875, overleden te Noordwijk op 16 februari 1925 op 49-jarige leeftijd, dochter van Antonius Franciscus van den Heuvel en Elisabeth Erkelina Pruijn.  Ze trouwde voor de eerste keer op 23-jarige leeftijd Noordwijk op 26 januari 1899 met Willem SLATS, 28 jaar oud, onderwijzer, geboren te Noordwijk op 19 januari 1871 en overleden te  Noordwijk op 6 oktober 1907 op 36-jarige leeftijd, zoon van Johannes Slats, arbeider, kweker, en Maria Zuiderduin.

Margaretha trouwde voor de tweede keer op 34-jarige leeftijd  te Leiden op 13 september 1909 met Johannes Wilhelmus Paardekooper, 49 jaar oud, commissionair, bloemkweker, geboren te Noordwijk op 26 juli 1860 en overleden eveneens in Noordwijk op 2 augustus 1916 op 56-jarige leeftijd. Johannes was de zoon van  Marcelis Paardekooper, bloemkweker, winkelier, en Elisabeth van der Meer, koopvrouw. Johannes was eerder getrouwd op 23-jarige leeftijd te Noordwijk op 8 november 1883 met Maria van Steijn, 21 jaar oud, geboren te Voorhout op 28 mei 1862 en overleden te Noordwijk op 17 november 1905 op 43-jarige leeftijd. Maria was op heur beurt weer de dochter van  Cornelis van Steijn en Clara Westerhoven.

Mijn grootvader Piet (16 jaar jonger dan Willem) stierf in maart 1980 op 93-jarige leeftijd. Hij overleefde zijn broer Willem met bijna 73 jaar.  Ik schreef eerder over Willem en Margot een ander blog.