HeerenvanNoortwyck

In hotel “De Heeren van Noortwijck” kun je allicht een parafrase verzinnen op een oud spreekwoord: “Twee geloven op één kussen:  daar slaapt de duivel tussen.” In dit geval heet het dan: “Twee geloven op twee kussens, daar staat een vuurtoren tussen(s).”