darieblok

Op 27 augustus 1942 leverde H. Hoogeveen 10.000 dariebrokken aan de Roomsch-Katholieke Jongensschool. Die kostten 36 gulden per 1000 stuks, alles samen dus 360 gulden.

Het zou allemaal verder niet zo interessant zijn geweest, als ik geweten had wat ‘darieblokken’  überhaupt waren of zijn. Want ik kan helemaal nergens de betekenis van het begrip ‘darieblok’ terug vinden. Alleen H. Hoogeveen moet het geweten hebben. En bestuursleden van de jongensschool, want die hadden er blijkbaar om gevraagd.

Nota Bene: dankzij enkele reacties zijn we de betekenis van ‘darie’ nu toch op het spoor gekomen. ‘darie’ betekent “slechte grond” of “veen”.  Darieblokken waren dus een soortement van turfblokken, waarmee de kachel aangemaakt kon worden. Wij maakten vroeger in diezelfde RK Jongensschool de kachel aan met onze RK meesters en juffrouwen 😁