wassenaar

In mei 1941 bekloeg een Duitsche Oberfeldwebel zich bij de Inspecteur van de Noordwijkse  politie, F.W. Wassenaar, over het door de Noordwijkse  Hermandad slecht nageleefde groetvoorschrift jegens de Duitsche bezetter.

Ik stel me voor dat als een Noordwijkse agent zo’n Oberfeldwebel tegenkwam, hij met opzet maar wat achteloos en verveeld  met zijn hand zwaaide, omdat hij geen zin had om deze bezetter überhaupt te groeten. Maar ja, je moest wel iets doen.

Volgens de Oberfeldwebel was het niet genoeg en dat dwong de Inspecteur Wassenaar tot een al even achteloos en verveeld briefje aan zijn manschappen. Hij “wenschte niet gewezen te moeten worden op een minder juiste houding van de agenten.” En er nog achteraan: “ten opzichte van wien ook.”