koek-ensuikerbeestplanvanwely

Een speculaas- annex suikerbeestenplank, waarmee de firma Van Wely jarenlang de zoetste lekkernijen produceerde, met name rond de Sinterklaastijden.