zh_3890

Een oude foto van het hoofdaltaar van de St. Jeroenskerk. Blijkbaar bij een bijzondere gebeurtenis genomen gezien de bloemenpracht en extra bidstoelen op het priesterkoor. Heb er als jong misdienaar menig mis mogen dienen: “Ad Deum qui laetificat juventutem meam” (“Tot God die mijn jeugd verblijdt”).