kaart1

De bovenste kaart werd in 1922 afgestempeld op het postkantoor in Noordwijk (en dat is tegelijk ook de enige link met Noordwijk die hier aan de orde is). De aardigheid zit’m  hier in het gegeven dat twee verschillende briefkaarten met verschillende waarden met een stempeltje werden her-gefrankeerd. De kosten van bezorging waren gestegen, de prijs van een postzegel moest omhoog. Men verzamelde alle oude briefkaarten die nog in het magazijn lagen en gaf er een stempel op met de nieuwe frankering.

De kaart uit Noordwijk =ging dan ook nog met een zegel “bestellen op zondag”. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ik verwijs naar een aardige website dienaangaand.