bank

Het bankje staat er wat scheef en verloren bij. Maar toch was het een aardige plek om te rusten en de wereld even aan je voorbij te laten gaan. Het ding is in de tijd verdwenen.

Later stond er op deze plek het ‘burgemeestersbankje‘, een bank ter nagedachtenis aan toenmalig burgemeester Van Berckel. Voor zo ver ik kan nagaan is die bank inmiddels ook foetsjie (waar istie gebleven eigenlijk?).

bank3