auto[park

Voor wie het niet geloven wil, dat auto’s vroeger gewoon in de zeereep aan de Noordboulevard konden worden geparkeerd: het ultieme bewijs met dit – jammer genoeg slecht gescande – plaatje, waarop staat aangegeven wat deze plek was: een ‘autopark’!