rudimenten

De foto is van kort na WOII en twee rudimenten van de Duitse bezetting zijn op deze foto nog duidelijk te zien:

  • De overblijfselen van de eens zo majestueuze Villa Seehorst van de Duitse familie Poensgen. Alleen de grondoppervlak is nog waarneembaar met enkele niet verwoeste kelders. Ik heb het al eens eerder geschreven : die fundering en misschien zelfs nog die kelders liggen wellicht daar nog onder het zand begraven. Ik zou graag op die plek nog eens de schop in het zand willen steken.
  • De bunker vóór Huis ter Duin werd begin Jaren Vijftig opgeblazen, naar verluidt kostte dat nogal wat buskruit. Onderdeel van de Atlantic Wall, verdedigingswerken die achteraf volledig zinloos bleken te zijn geweest.