logger

Ik ben er niet zo heel zeker van dat dit beeld ook daadwerkelijk stamt uit 1903, maar dat is de aanduiding van Erfgoed Leiden & Omstreken. Interessant is dat er hier twee schepen liggen met de aanduiding ‘NW25’, maar het zijn dan ook twee verschillende schepen. Links een bomschuit en rechts een houten logger (ik geloof dat dit type met de naam ‘logger’ werd aangeduid).

Bij het blog “De Bomschuit” lees ik nog het volgende over de in beeld verschijnende NW25:

NW25 “De Vijf Gezusters” van reder Leendert van der Deyl (1839-1915). Lange tijd was Engel van Roon de schipper op deze bomschuit. Later werd dat Jacob Plug. Nog later – in 1912 – verhuisde de schuit naar Katwijk en  werd ze omgedoopt in KW110.

Wie overigens die “Vijf Gezusters” waren is onbekend.