krant4

Het is één van de oudste berichten over Noordwijk die ik althans in de Leidse couranten kon vinden. Een advertentie ten behoeve van de veiling van een huis met erf – eigendom van ene  Jacob van der Voort en diens minderjarige kinderen (over wie ene Pieter Groeneveld het toeziend voogdijschap uitoefende). Verders kwamen daar nog bij een tuin, een bokkinghangen en andere gebouwde opstallen (‘getimmerte’). De veiling werd gehouden op 22 augustus 1812 in het Hof van Holland bij Nanning van Konijnenburg, die die  tent uitbaatte.

Omdat we nog in de Franse tijd leefden, was het hele verhaal zowel in het Frans als in het Nederlands gesteld.

Het gehele veilingkavel was gelegen aan de “Achter- en  Kruisweg.”  Nu was de Achterweg vroeger precies datgene wat het heette: de weg die aan de achterkant van de Voorstraat liep.  En Kruisweg was vroeger de naam van de Douzastraat en het verlengde stukje Offemweg die de Voorstraat kruisten (bron: Ton Meijers Straatnamenboek van Noordwijk). Ik stel me voor dat het dus moest gaan om de plek waar vanuit de Douzastraat gezien de Offemweg nu een bocht naar links maakt, de eigenlijke Offemweg (of Achterweg) op.

Rest nog de vraag wat een ‘bokkinghang’: dat was een geraamte waaraan gezouten haringen werden opgehangen om gerookt en gedroogd te worden. In het Frans werd het zo ongeveer vertaald: “Six rames a fumer du hareng frais” (ik zou ‘gezouten haring’ niet ‘verse haring’ willen noemen, mais soit).

Wat de veiling onder leiding van notaris (en een jaar later ook burgemeester) Maarten van Struyck opbracht is niet bekend. Hoe het Jacob van der Voort en zijn minderjarige kinderen is vergaan, weten we ook niet.

offem