grot1

De zgn. Maria-grot stond in de tuin van het oude Sint Jeroensgesticht. Het moest een kopie voorstellen van de rots in Lourdes, waar Maria verschenen zou zijn aan een stel Franse kinderen. Ik kan me er geen voorstelling meer van maken, want in die (hoogommuurde)  tuin ben ik nooit geweest. Aan mij is deze Maria dus nooit verschenen.

De grot was gebouwd door Belgische vluchtelingen, die hier tijdens WO I  tijdelijk woonden. Ook toen al werden vluchtelingen in dit land op een beschaafde wijze opgevangen. Meestal.