Het is een vredig tafereeltje en dat mag ook wel want het is – getuige de bijschriften – ‘na de storm’. De vis wordt overgeladen van de bommer in een kar en de visvrouwen maken zich op om ‘les fruits de la mer’  uit te venten in Noordwijk en de omliggende dorpen. Tenminste ervan uitgaande dat het om een beeld gaat van het Noordwijkse strand. De kaart werd in ieder geval vanuit Noordwijk verstuurd, ergens in 1910.

Nota Bene: met dank aan Klaas. Het schilderstuk is van de hand van de Haagse kunstenaar Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée (1837 -1904). Een hele verzameling van zijn schilderijen staat op een mooie site met Scheveningse strandschilders. Het bovenstaande beeld heet daar “Het Deel van de Armen” en het zal dus ook wel op Scheveningen zijn vastgelegd. Maar  goed, de kaart werd in ieder geval vanuit Noordwijk verzonden.