cijfers

  • Op 1 januari 2015 telde Noordwijk in totaal 25.604 inwoners, een jaar later 25.760. In het jaar 2015 dus een aanwas van 156 mensen.
  • Op 31 december 1894 – zeg maar precies 120 jaar eerder – telde het dorp in totaal 4785 inwoners, een jaar later 4858. Een aanwas van 73 mensen.
  • In 1895 werden er 188 kinderen geboren en er kwamen 183 mensen bij van buiten Noordwijk. Daar staat dan weer tegenover dat in datzelfde jaar 72 mensen overleden en dat er 226 de kuierlatten namen naar elders.
  • In de 120 jaar die verstreken na 31 december 1894 kwamen er dus per 1 januari 2016 zo maar even 20.975 mensen bij. Een toename met bijna 440%, viereneenhalf keer zo veel!
  • In 1900 leefden er ongeveer 5 miljoen mensen in Nederland (5.142.000). In 2016 17 miljoen. Dat is een vermeerdering met 330%, of drieenéénderde keer zoveel.
  • De bevolking van Noordwijk is dus in een dikke eeuw proportioneel sneller gegroeid dan het hele land bij elkaar.
  •  Als deze cijfers zich blijven doorzetten, zal Noordwijk rond 2125 zo’n 116.000 inwoners tellen.

Oef.