verwey9

Het beeld dat Oswald Wenckebach van Verwey’s kop boetseerde gaat vergezeld van een klein gedichtje dat door Verwey zelf werd gefabriekt. In zijn eigen handschrift:

verwey4