NILLMIJ-Jakarta

De NILLMIJ, afkorting van de “Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en Lijfrente-Maatschappij”, was een verzekeringsmaatschappij in Nederlands-Indië en had nevenvestigingen in Nederland. Na de nationalisatie van Nederlandse bedrijven in Indonesië was ze alleen nog actief in Nederland. De Indonesische vestigingen gingen verder onder de naam “PT Asuransi Jiwasraya”. Het bedrijf werd opgericht in 1859, door C.F.W. Wiggers van Kerchem, later president-directeur van de Javasche Bank. Vanaf 1932 werd de naam N.V. Levensverzekering Maatschappij Nillmij van 1859. Haar succes in Nederlands-Indië had ze in eerste instantie te danken aan de verwevenheid met het bestuur aldaar, dat voor deze maatschappij propaganda maakte en zelfs de premies voor haar incasseerde. Aan deze monopoliesituatie kwam in 1883 een eind, toen ook andere verzekeraars in de kolonie werden toegelaten. In 1939 nam de Nillmij de N.V. Javasche Hypotheekbank over.

In 1952 werden de Nederlandse activiteiten uitgebreid door een fusie met de Levensverzekering Maatschappij Arnhem. Het bedrijf kwam onder leiding te staan van de wiskundige Johannes Engelfriet, die als een van de eersten het initiatief nam tot de invoering van computers. In 1956 werd de computerproducent Electrologica opgericht als dochteronderneming van de Nillmij. In 1966 werd deze verkocht aan Philips. In 1969 fuseerde de Nillmij met een andere verzekeringsmaatschappij, de Eerste Nederlandsche, en werd de naam Ennia. In 1983 ging Ennia op in AEGON.

De Nillmij bouwde architectonisch interessante kantoorgebouwen voor haar vestigingen in Nederlands-Indië, waarvan er nog een aantal nog goed onderhouden bij staan (Jakarta, Semarang en Bandoeng) (tekst: Wikipedia).