vroeger

BLOGnoordwijk begon ooit via door De Volkskrant aan amateurbloggers beschikbaar gestelde zendtijd. Zoals boven. Maar dat VK-Blog ging aan zijn eigen succes ten onder en BLOGnoordwijk moest – met medeneming van alle content – uitwijken naar WordPress. Tot genoegen. Nog steeds.

vroeger2