De jachtopziener was Jan Steenvoorden die op het landgoed Leeuwenhorst werkzaam was. Het huisje stond bij de kruising van latere Gooweg en ’s-Gravendamseweg (nu niet meer bestaand). Het huisje werd in WOII afgebroken. Eigenlijk Noordwijketrhout allemaal, maar – laten we zeggen –  ‘nabijer bij Noordwijk’