652

Gerard Alkemade (1859-1937) was geboren in Noordwijk, maar stierf in Hannut, een plaatsje vlakbij Luik. Hij was volgens zijn bidprentje “Chanoine Regulier  de l’Ordre de la Sainte Croix” en “Econome du Couvent de Hanut.

Voor zo ver ik kan achterhalen was een “Chanoine regulier” een Reguliere Kanunnik (Latijn: canonicus, afgeleid van Grieks: κανονικός, kanonikós (regulier, betrokken op een regel)), ook wel een koorheer. Een titel die wordt verleend  aan bepaalde geestelijken binnen enkele christelijke kerkgemeenschappen. Je had naast ‘reguliere kanunniken’ ook ‘seculiere kanunniken’, dat zouden dan kanunniken zijn met een meer open functie naar de wereld, minder godsdienstig georiënteerd. We citeren de Nederlandse Wikipedia.

Als we de Franstalige Wikipedia erbij halen heet het:

Un chanoine (du nom latin médiéval canonicus de même sens, lui-même issu de l’adjectif du latin classique canonicus : « relatif à une règle, régulier » ; et du grec ancien κανών (kanôn), règle) est un membre du clergé attaché au service d’une église. Au Haut Moyen Âge, le mot pouvait désigner certains membres du personnel laïc des églises. Aujourd’hui, il existe des chanoines religieux (séculiers ou réguliers), des chanoines laïcs et des femmes religieuses régulières (chanoinesses).

Hier wordt dus ook het onderscheid gemaakt tussen seculiere en reguliere kanunniken, maar er komen er nog twee bij: er bestond / bestaat ook een ‘chanoine laic’, wat letterlijk betekent ‘leken-kanunnik’ en er waren / zijn ook vrouwelijk reguliere kanunniken  (‘kanunnikinnen’? ).

Gerard was ook nog ‘econome du Couvant de Hanut’, zeg maar: financieel bedrijfsleider van het Klooster van hanut. Maar Hoe dan ook: deze Noordwijkse Gerard Alkemade was blijkbaar op enig moment ingetreden in de Orde van het Heilig Kruis en in die hoedanigheid in België beland. Hij bereikte daar de redelijk gezegende leeftijd van 78 jaren. Hij stierf ver van huis, maar wel op de feestdag van die andere Noordwijkse ‘kanunnik’, de heilige Jeroen. Dat dan weer wel en wellicht geeneens toeval.

Laatste vraag: van welke Alkemade was dit er eentje?