grent

De Grent heet op deze kaart nog “Oude Zeeweg”, maar volgens Ton Meijer (Straatnamenboek van Noordwijk)  moet het in het volksmond toen al ‘De Grent’ hebben geheten. De naam zou zijn gebaseerd op het gegeven dat dit stukje Oude Zeeweg op enig moment werd ‘begrind’, en dat ‘begrind’ werd door de gemiddelde Noordwijker al snel verbasterd tot ‘Grent’.