verloop

Ik schreef al weer enige tijd geleden een verhaal over de ‘Blikken Dominee’. Ik wist van hem alleen dat hij ‘Verloop’ heette en aan de Nieuwe Zeeweg woonde. Inmiddels krijg ik van diverse kanten nadere informatie over hem, inclusief bovenstaande foto van de dominee en zijn moeder. Dank daarvoor!

Verloop heette van voren ‘Jaap’ of ook ‘Jacob’ en hij werd geboren in 1915 als zoon van Neeltje Admiraal en Kees Verloop (een timmerman die betrekkelijk vroeg overleed). Hij zou wel een studie theologie hebben afgerond, maar een daarna aangevangen doctoraalstudie in dezelfde tak van sport is waarschijnlijk vroegtijdig gestrand.  Hele of halve dominee, hij heeft zich in ieder geval nooit beroepbaar gesteld.

Hij werd in Noordwijk bekend als oprichter van de zgn. ‘bokkumkerk’. Sommigen herleiden die naam tot de nabijheid van een bokkumrokerij. Anderen relateren het aan de benaming “Ichtus” (Grieks voor ‘vis’). Hij was overigens wel lid van de Gereformeerde Bond in de Nederlands-Hervormde Kerk, tegenwoordig ook (of nog steeds ‘Ichtus’ genaamd). Een behoudende stroming, zo veel is zeker, maar “niet echt de zwarte kousen kerk, maar wel er tegenaan.”

Er wordt wat betreft de naam ‘bokkumkerk’ ook wel een verband gelegd met de bezoekers van de kerk, onder wie een groot aantal ‘Admiralen’, waarschijnlijk familie van des dominees moeder en gelieerd aan de bokkumrokerijen in Noordwijk aan Zee.

Jaap of Jacob was overigens niet een voorganger in zijn eigen kerk, zoals ik aanvankelijk dacht. Mij wordt gemeld dattie wel predikanten regelde van heinde en verre, meestal studievrinden van hem. Hij ging overigens altijd in het zwart gekleed, dat dan weer wel.  Hij trouwde op latere leeftijd met een weduwe en verkaste van Noordwijk aan Zee naar Lisse. Daar dreef hij met zijn eega een winkeltje, waarvan de opbrengst steevast naar een lokaal kerkgenootschap ging.

Over zijn Noordwijkse tijd gaat nog een bijzondere anekdote: hij zou als hobby hebben gehad het dichtspijkeren van bokkumkistjes (whatever that may be). Hij was daarin zo snel en zo bedreven dat niemand in Noordwijk aan Zee en verre omstreken hem kon bijhouden.

Overigens blijft ook uit de verhalen in ieder geval onduidelijk waar of dat de term “Blikken Dominee” in dit geval vandaan kwam. Ik houd het bij een definitie die zegt dat het daarbij gaat om een zelfverklaarde dominee of om een dominee die zeer rechtzinnig in de leer is. Zie de tekst en uitleg in de DBNL.

Overigens is het weer grappig om te lezen dat men in Noordwijk nog steeds vasthoudt aan het begrip ‘bokkum’, terwijl men in de rest van het land toch het woord ‘bokking’ gebruikt als men een gerookte haring bedoelt. Ik vind het wel een mooie verbastering en houd dat ‘bokkum’ er gewoon in (met dank o.a. aan Willem).

En tenslotte krijg ik nog een andere foto van ‘De Blikken Dominee’, zo te zien in gezelschap van een aantal volgelingen? (met dank aan Melanie)

blikkendominee