Het viel nog niet mee om een melkhandel te beginnen met alle vergunningen die daarvoor nodig waren. Rinus Janson uit de Kerkstraat kon daarover meepraten. Ik krijg van zijn zoon Jan bijgaande papieren, alsmede een papier dat getuigde van de bevoegdheid van ene A.H. Zandbergen uit de Pickéstraat die enige tijd een melkhandel dreef (met dank aan Jan).