gruindriss

De ets wordt aangeboden op ebay. Plattegrond (‘Grundriss’)  van het voormalige Fort Noordwijk in Batavia, iets ten noord/oosten van het huidige Merdekaplein (toen Koningsplein). Het is weg nu, een dicht bebouwde plek naast een stinkend kanaal en een drukke weg met voortrazende auto’s (de enige plek waar auto’s in Jakarta nog kunnen ‘razen’, op alle andere plekken staat het verkeer gewoon stil).

Het Fort heeft – in weerwil van zijn trotse naam blijkbaar geen stand kunnen houden.