yog

Ik ben in de Kraton, het vorstelijk paleis van de sultans van Yogyakarta. Daar kom ik deze foto tegen van sultan Hamengku Buwono IX. Die studeerde van 1936 tot 1939 in Leiden, waar hij ook nog deel uitmaakte van het bestuur van Sociëteit Minerva. Volgens het onderschrift bij de foto in het Kraton-museum zou het hier gaan om een ontgroeningspartij, overigens zonder enige aanwijzing waar of dat de sultan dan op de foto aanwezig is.

Er staat ook niet bij waar of dat de foto genomen is, maar ik durf er wel een grijpstuiver om te verwedden dat het hier ging om de duinen bij Noordwijk. Minerva-studenten hadden zo hun gangetjes naar Noordwijk door de jaren heen, zij het lang niet altijd tot vreugde van de autochtone Noordwijkse burger.

Onder dit gezelschap ook enkele heldhaftigen die onder de naam ‘Pro Patria’ soldaatje wensten te spelen (maar voor de echte militaire dienst natuurlijk altijd werden afgekeurd 🙂 )